slovakia Slovakia

 

President: Tatiana Štefanovičová

Secretary general: Martin Hurbanič

Treasurer: Vratislav Zervan

Address: Slovenská Byzantologická Spoločnosť, Šafárikovo námestie 6, m.č. 428, 818 06 Bratislava, Slovakia

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top